ANBI-status

De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (CGK) zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ook CGK De Open Hof valt hieronder.

Wat betekent dit?

  • Geef je een gift aan onze kerk, dan mag je dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting.
  • Onze kerk is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Ontdek meer informatie over onze ANBI-status in deze publicatie.