Onze gemeente en het coronavirus

De corona-commissie heeft zich gebogen over de vraag wat de huidige maatregelen betekenen en wat we kunnen en moeten doen met de adviezen die er vanuit de kerken naar ons toe komen. Na zorgvuldige afweging zijn de volgende regels in onze gemeente van kracht gedurende deze fase van het openingsplan:

xLaatste update: 26 april 2021

Kerkdiensten

Elke zondag nodigen we 1 wijk uit en is er plaats voor maximaal 30 bezoekers. Wanneer er op woensdag nog plekken vrij zijn ontvangt de hele gemeente een mail met een uitnodiging. Uiteraard blijven de beelduitzendingen ook doorgaan, zodat iedereen de diensten kan “bijwonen”.

Oppas (0-4 jaar)

Tijdens de diensten is er oppas, meer instructies over de oppas kun je vinden in de bevestigingsmail na het opgeven.

Bijbeluur (Groep 1-6)

Alle kinderen van groep 1 t/m 6 zijn welkom, ook als je ouders zondag niet in de kerk zijn. Via de deze link vind je nog wat aanwijzingen, waar je in de kerk moet zijn en hoe dat allemaal in zijn werk gaat.

Jeugdwerk

De afgelopen tijd zijn er de nodige versoepeling geweest, kinderen op het primair en voortgezet onderwijs gaan alweer een aantal weken (gedeeltelijk) naar school en eind deze maand lijken er nog meer versoepelingen aan te komen. We zijn blij dat deze ruimte zich ook laat vertalen naar meer ruimte voor het kinder- en jongerenwerk in de kerk:

  • Voor kinderen in de leeftijd van de basisschool is het mogelijk het kinderwerk weer op te starten. Hierbij zijn de basisregels om besmetting te voorkomen belangrijk om in acht te nemen, uitgezonderd de regel van het houden van 1,5 meter afstand;
  • Voor jongeren die vallen onder 12+ en 15+ kunnen activiteiten ook weer worden opgestart in de Breehoek. Daarbij moet wel de anderhalvemeter-regel in acht genomen worden, evenals de andere basisregels om besmetting te voorkomen.

Vraag & Antwoord

We zijn ons ervan bewust dat er in deze nieuwe fase misschien ook vragen kunnen ontstaan. Wij willen je in deze rubriek vast een aantal antwoorden geven op diverse vragen. Graag willen we onderstrepen dat er telkens wijzigingen kunnen plaatsvinden, hierdoor kan het zijn dat sommige antwoorden op den duur achterhaald zijn.
Heb je specifieke vragen en wordt deze vraag niet beantwoord, stuur dan een e-mail naar reserveringen@cgk-scherpenzeel.nl.

Vraag 1: Met hoeveel gemeenteleden kunnen we maximaal in onze kerkzaal samenkomen?
Antwoord: Maximaal 30 personen, rekening houdend met standaard 1,5 meter afstand.

Vraag 2: Waarom wordt er niet gekozen om diensten achter elkaar aan te bieden?
Antwoord: Dat is helaas niet mogelijk, de luchtventilatie in de Breehoek is op dit moment ontoereikend om twee diensten achter elkaar te houden.

Vraag 3: Waarom willen we het als kerk zo strak organiseren?
Antwoord: In onze maatschappij hebben we een voorbeeldfunctie, graag willen we onze verantwoording hierin pakken.

Vraag 4: Mag je vrienden en familie meenemen naar de samenkomsten?
Antwoord: Ja, mits zij aangemeld zijn via de site.

Vraag 5: Is het gewenst om mij af te melden wanneer ik toch verhinderd bent?
Antwoord: Ja dat is gewenst, dat kan door te mailen naar: reserveringen@cgk-scherpenzeel.nl .

Vraag 6: Waarom het check-gesprek bij binnenkomst?
Antwoord: We zijn verplicht om deze vraag te stellen, dit is een richtlijn van het RIVM.

Vraag 7: Mag ik mijn kinderen meenemen naar de samenkomst?
Antwoord: Tijdens de hele ochtenddienst wordt er Bijbeluur en oppas aangeboden. Wil je je kind toch meenemen in de dienst, dat mag. Let er dan wel op dat dit dan voor de hele dienst is.

Vraag 8: Waar kan ik terecht met mijn andere vragen betreft “kerk-zijn in corona tijd”
Antwoord: Mocht je vraag en/of antwoord niet in deze lijst staan stuur dan een e-mail naar reserveringen@cgk-scherpenzeel.nl .

Vraag 9: Is het mogelijk om naar de toilet te gaan tijdens de samenkomst?
Antwoord: Ja, toiletgebruik is mogelijk maar liever niet.

Vraag 10: Is het mogelijk om een speciale zitplaats te reserveren tijdens de samenkomst?
Antwoord: In principe niet, maar we denken graag met u mee stuur dan een e-mail naar reserveringen@cgk-scherpenzeel.nl .

Vraag 11: Waarom mag het combo wel zingen tijdens de samenkomst?
Antwoord: De zanger(s)es bieden wij 6 meter ruimte, met deze afstand mag er wel gezongen worden volgens het RIVM.

Vraag 12: Hoe kan ik een bijdrage leveren in dit alles?
Antwoord: Wees op tijd, en volg de aanwijzingen van welkom team en coördinatoren op.

Vraag 13: Is het mogelijk om contant geld te geven voor onze collectedoelen?
Antwoord: Nee, dat is helaas niet mogelijk. We blijven digitaal collecteren via onze gemeente App, ook kunnen er bij de uitgang collectebonnen ingeleverd worden.

Vraag 14: Vinden er pastorale ontmoetingen plaats?
Antwoord: Ja, er vinden pastorale ontmoetingen plaats, met inachtneming van de RIVM regels.