Onze gemeente en het coronavirus

Na een lange fase van voorbereidingen mogen we weer diensten organiseren waarbij jij ook welkom bent! Een nieuwe fase breekt aan. Elke zondag wordt er vooralsnog dus één wijk uitgenodigd. We verwachten veel te leren van deze eerste diensten. Hopelijk zullen we daarna jullie nog wat gerichter uitnodigen, zodat iedereen zo vaak mogelijk in de gelegenheid wordt gesteld de kerkdienst bij te wonen. Uiteraard blijven de beelduitzendingen ook doorgaan, zodat iedereen de diensten kan “bijwonen”.

Laatste update: 5 juli

We zijn ons ervan bewust dat er in deze nieuwe fase misschien ook vragen kunnen ontstaan. Wij willen je in deze rubriek vast een aantal antwoorden geven op diverse vragen.

Graag willen we onderstrepen dat er telkens versoepelingen plaatsvinden, hierdoor kan het zijn dat sommige antwoorden op den duur achterhaald zijn.

 

Vraag & Antwoord

Vraag 1: Met hoeveel gemeenteleden kunnen we maximaal in onze kerkzaal samenkomen?
Antwoord: Maximaal 120 personen, rekening houdend met standaard 1,5 meter afstand.

Wij kiezen ervoor om 100 personen te nodigen en een plaats te geven, overige 20 plaatsen willen we graag reserveren voor eventuele gasten die onze dienst willen bezoeken.

 

Vraag 2: Waarom zijn er geen avonddiensten op dit moment?
Antwoord: Op dit moment kost het veel inspanning, mede van ons technische team, om dit mogelijk te maken. Per 1 september gaan we wederom overwegen wat eventuele mogelijkheden zijn.

 

Vraag 3: Waarom wordt er niet gekozen om diensten achter elkaar aan te bieden?
Antwoord: Dat is helaas niet mogelijk, de luchtventilatie in de Breehoek is op dit moment ontoereikend om twee diensten achter elkaar te houden.

 

Vraag 4: Wanneer zullen we weer Heilig Avondmaal vieren met elkaar?
Antwoord: De maanden juli en augustus richten we ons op de samenkomsten, oppas en bijbeluur, in september hopen we de sacramenten weer te kunnen aanbieden.

 

Vraag 5: Wanneer zullen er weer doop en belijdenisdiensten plaats vinden?
Antwoord: De maanden juli en augustus richten we ons op de samenkomsten, oppas en bijbeluur, in september hopen we de sacramenten weer te kunnen aanbieden.

 

Vraag 6: Waarom willen we het als kerk zo strak organiseren?
Antwoord: In onze maatschappij hebben we een voorbeeldfunctie, graag willen we onze verantwoording hierin pakken.

 

Vraag 7: Mag je vrienden en familie meenemen naar de samenkomsten?
Antwoord: Ja, mits zij aangemeld zijn via de site.

 

Vraag 8: Is het gewenst om mij af te melden wanneer ik toch verhinderd bent?
Antwoord: Ja dat is gewenst, dat kan door te mailen naar: diaconie@cgk-scherpenzeel.

 

Vraag 9: Waarom het check-gesprek bij binnenkomst?
Antwoord: We zijn verplicht om deze vraag te stellen, dit is een richtlijn van het RIVM.

 

Vraag 10: Mag ik mijn kinderen meenemen naar de samenkomst?
Antwoord: Er zal vanaf zondag 12 juli tijdens de hele dienst weer bijbeluur en oppas worden aangeboden. Wil je je kind toch meenemen in de dienst, dat mag. Let er dan wel op dat dit dan voor de hele dienst is.

 

Vraag 11: Waar kan ik terecht met mijn andere vragen betreft “kerk-zijn in corona tijd”
Antwoord: Mocht je vraag en/of antwoord niet in deze lijst staan stuur dan een e-mail naar diaconie@cgk-scherpenzeel.

 

Vraag 12: Is het mogelijk om naar de toilet te gaan tijdens de samenkomst?
Antwoord: Ja, toiletgebruik is mogelijk maar liever niet.

 

Vraag 13: Waarom mag het combo wel zingen tijdens de samenkomst?
Antwoord: De zanger(s)es bieden wij 6 meter ruimte, met deze afstand mag er wel gezongen worden volgens het RIVM.

 

Vraag 14: Hoe kan ik een bijdrage leveren in dit alles?
Antwoord: Wees op tijd, en volg de aanwijzingen van welkom team en coördinatoren op.

 

Vraag 15: Is het mogelijk om contant geld te geven voor onze collectedoelen?
Antwoord: Nee, dat is helaas niet mogelijk. We blijven digitaal collecteren. Je kunt je gift zelf overmaken via de site cgkdeopenhof.nl/geven. Ook is er een QR-code die je kunt scannen, deze is te vinden op je liturgieblad, daarmee kom je direct bij de digitale collecte.

 

Vraag 16: Waarom moeten we om 09:20 al aanwezig zijn?
Antwoord: Het kost meer tijd om een ieder van een plaats te voorzien, ook kunnen er nog praktische  mededelingen worden uitgesproken, voordat de livestream start.

 

Vraag 17: Waarom wordt er maar één wijk uitgenodigd?
Antwoord: Wanneer we kiezen om per wijk te nodigen houden we het overzicht, tijdens de zomervakantie zullen we dit waarschijnlijk verbreden. Per september kijken we naar nieuwe mogelijkheden.

 

Vraag 18: Vinden er pastorale ontmoetingen plaats?
Antwoord: Ja, er vinden pastorale ontmoetingen plaats, het reguliere huisbezoek zal in september weer worden opgestart met inachtneming van de RIVM regels.

 

Vraag 19: Wanneer starten de kern-groepen weer op?
Antwoord: Verschillende kerngroepen hebben elkaar digitaal ontmoet, in september kunnen de kernen weer volledig worden gedraaid met inachtneming van de RIVM regels.

 

Vraag 20: Start er dit jaar wederom een belijdenisgroep?
Antwoord: Ja, er start in het najaar een belijdenisgroep geef je op bij predikant@cgk-scherpenzeel.nl.

 

Vraag 21: Ik wil wel weer naar de kerk, maar kan niet op de zondag dat mijn wijk aan de beurt is, wat kan ik dan doen?
Antwoord: In dergelijke gevallen willen we je vragen contact op te nemen met diaconie@cgk-scherpenzeel.nl en kijken we naar een passende oplossing.