Kruis - CGK De Open Hof

Coronavirus

Beste broeders en zusters,

Afgelopen weekend zijn de maatregelen van de landelijke overheid weer uitgebreid en daarom heeft de kerkenraad de volgende besluiten genomen.

Ochtenddiensten

Ook de komende weken houden we net als afgelopen zondag kerkdiensten zonder publiek, deze diensten zijn op de website te volgen via een livestream.

Er is geen bijbeluur, kinderoppas, koffiedrinken en andere activiteiten van De Open Hof in De Breehoek. Collecten kunt u overmaken via de bankrekening van de Diaconie: NL02ABNA0483200689.

Avonddiensten

Er zullen geen avonddiensten worden gehouden en ook alle andere activiteiten van De Open Hof in De Breehoek zullen niet plaatsvinden.

Alle gemeentelijke activiteiten in De Breehoek, in huiskamers van gemeenteleden en op andere plaatsen worden tot nader bericht opgeschort.

Pastoraat

De ouderlingen en ds. Bert van de Bovekamp zijn voor het pastoraat telefonisch beschikbaar. Bij een noodsituatie is er overleg voor een bezoek.

Wekelijks zullen we als kerkenraad en geledingen met elkaar overleggen. We zullen u en jullie per gemeentemail berichten als er ontwikkelingen zijn.

Met een hartelijke groet
namens de kerkenraad,

Anthony van Snippenberg