Onze gemeente en het coronavirus

Hier lees je alles over de actuele corona-maatregelen.

Laatste update: 27 november 2021

Gisteravond is er wederom een persconferentie gehouden waarin verdergaande maatregelen zijn genoemd. Graag brengen we jou op de hoogte van wat dit betekent voor ons gemeenteleven.

De belangrijkste wijziging is de zogenoemde avondlockdown die vanaf 17:00 uur gaat gelden. Formeel zijn kerkelijke activiteiten uitgesloten van deze maatregel. Toch willen we, vanuit het oogpunt van solidariteit met de rest van de samenleving, ook voor ons gemeenteleven deze maatregel laten gelden. Hieronder sommen we kort op wat dat concreet betekent.

Avonddiensten

Met ingang van morgen zullen (vooralsnog) gedurende de komende 3 weken geen avonddiensten plaatsvinden. Deze zullen dus niet uitgezonden worden in de avond. Reserveringen die voor de dienst van morgenavond zijn gemaakt komen hiermee dus te vervallen.

Overige activiteiten na 17:00 uur

Ook voor overige activiteiten die doordeweeks of in het weekend na 17:00 plaats vinden in de Breehoek betekent dit dat ze niet door kunnen gaan. Denk hierbij onder andere aan de clubs Sign en Xplore, maar ook de XS-groepen en andere activiteiten.

Algemene maatregelen

Voor de ochtenddiensten gelden nog steeds de algemene maatregelen. Het houden van 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje is niet langer een advies maar een verplichting. Ook de overige algemene maatregelen gelden uiteraard voor iedereen. Dus bij binnenkomst in de Breehoek worden de handen ontsmet en bij klachten of besmetting in je huishouden blijf je thuis.

We realiseren ons dat dit vergaande maatregelen zijn die op korte termijn moeten worden doorgevoerd. Er wordt zoveel als mogelijk getracht contact te leggen met leiders van activiteiten die geraakt worden door deze maatregelen. Is er geen contact met jou opgenomen en leidt deze mail wel tot vragen, neem dan even contact op met reserveringen@cgk-scherpenzeel.nl.

We kijken er naar uit om samen met elkaar morgenochtend thuis of in de kerkzaal de dienst te vieren.

 

Update 17 november

Beste gemeenteleden,

Zoals vorige week aangegeven is deze week het advies voor maatregelen binnen de kerken gepubliceerd. In dit advies wordt aangegeven hoe de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus in de kerkelijke gemeente vorm krijgen. Graag brengen we jou op de hoogte van wat dit betekent voor ons gemeenteleven op de zondag en doordeweeks. Ook vind je in dit bericht de link naar de reserveringspagina om vanaf nu weer plekken te reserveren voor de zondagse diensten.

Algemene maatregelen

Het houden van 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje is niet langer een advies maar een verplichting. Ook de overige algemene maatregelen gelden uiteraard voor iedereen. Dus bij binnenkomst in de Breehoek worden de handen ontsmet en bij klachten of besmetting in je huishouden blijf je thuis.

Samenkomsten

Om de zondagse dienst bij te wonen is het weer nodig om een plek te reserveren. Hiervoor ontvang je wekelijks een mail in het begin van de week. Voor aanstaande zondag kan gereserveerd worden door gebruik te maken van deze link. In de kerkzaal zullen coördinatoren aanwezig zijn om je een plekje te wijzen.

Kinderen gelijk naar bijbeluur

Vanaf nu zullen de kinderen direct naar het bijbeluur gaan. Looproutes in het gebouw zijn niet van toepassing want een mondkapje is verplicht. Houdt er wel rekening mee dat er geen opstoppingen ontstaan, houdt rekening met elkaar. Voor aanstaande zondag staat de vossenjacht gepland, deze gaat gewoon door, we hopen alle jongens en meisjes daar te ontmoeten!

Jeugdwerk

Jeugd- en jongerenwerk wordt door de huidige maatregelen niet getroffen. We volgen daarin de richtlijnen van het onderwijs. Wel is de besmettingsgraad juist ook onder deze groep groot. We willen jullie dus ook met klem verzoeken om thuis te blijven bij klachten of besmettingen binnen het huishouden en afstand van elkaar te houden. Ben je 13 jaar of ouder, dan is ook voor jou het dragen van een mondkapje verplicht.

Huiselijke kring

Door de landelijke maatregelen mogen er niet meer dan vier gasten thuis worden ontvangen. Dit raakt de bijbelkringen en gespreks- of gebedsgroepen in huiselijke kring. Probeer deze zoveel als mogelijk online of in kleine groepen te laten plaatsvinden.

Met deze punten hopen we een duurzame set van maatregelen te hebben waar we de komende periode mee verder kunnen. Mocht je feedback willen geven of vragen hebben dan willen we je graag uitnodigen dit te sturen naar reserveringen@cgk-scherpenzeel.nl.

We kijken er naar uit om op deze aangepaste manier toch met elkaar onze grote God te kunnen prijzen in de kerk en thuis, op zondag en doordeweeks. Wees welkom!