Onze gemeente en het coronavirus

De afgekondigde lockdown door onze regering gaat ook ons als gemeente niet voorbij. De corona-commissie heeft zich gebogen over de vraag wat deze maatregelen betekenen en wat we kunnen en moeten doen met de adviezen die er vanuit de kerken naar ons toe komen. Na zorgvuldige afweging zijn de volgende regels in onze gemeente van kracht gedurende de lockdown:

Lockdown

Laatste update: 29 maart 2021

Kerkdiensten (ochtenddiensten)
Deze zijn geheel online. Alleen de medewerkers (voorganger, muzikanten, technici) zijn in de dienst aanwezig. Deze diensten zullen met beeld en geluid via ons Youtube-kanaal blijven worden uitgezonden.

Kerkdiensten (avonddiensten)
Ook hier zullen geen gemeenteleden kunnen worden ontvangen. De diensten zullen alleen met geluid uitgezonden worden via kerkdienstgemist.nl.

Bijbeluur en oppas
De intentie is om Bijbeluur en kinderoppas op te starten wanneer we de samenkomsten met bezoekers weer kunnen plaatsvinden.

Jeugdwerk
De afgelopen tijd zijn er de nodige versoepeling geweest, kinderen op het primair en voortgezet onderwijs gaan alweer een aantal weken (gedeeltelijk) naar school en eind deze maand lijken er nog meer versoepelingen aan te komen. We zijn blij dat deze ruimte zich ook laat vertalen naar meer ruimte voor het kinder- en jongerenwerk in de kerk:

  • Voor kinderen in de leeftijd van de basisschool is het mogelijk het kinderwerk weer op te starten. Hierbij zijn de basisregels om besmetting te voorkomen belangrijk om in acht te nemen, uitgezonderd de regel van het houden van 1,5 meter afstand;
  • Voor jongeren die vallen onder 12+ en 15+ kunnen activiteiten ook weer worden opgestart in de Breehoek. Daarbij moet wel de anderhalvemeter-regel in acht genomen worden, evenals de andere basisregels om besmetting te voorkomen.