Bijbeluur en Corona

Yes! We mogen weer kinderen verwelkomen op het Bijbeluur!

Het Bijbeluur zal er voorlopig iets anders uitzien dan voorheen. U zult begrijpen dat we door de huidige maatregelen andere keuzes moeten maken.

Wat fijn dat de juffen en meesters van Bijbeluur er veel zin in hebben en enthousiast hebben meegedacht over de mogelijkheden.

Leest u alstublieft de volgende punten aandachtig door:

  • Alle kinderen van Bijbeluur (huidige groep 1 t/m 6) zijn welkom. Ook als ouders/verzorgers niet in de kerk zijn.
  • De kinderen mogen worden gebracht naar de achterzijde van de Breehoek. Hier worden zij door de leiding welkom geheten. De leiding neemt de kinderen mee naar de gymzaal.
  • We vragen bij aankomst naam/ telefoonnummer waar ouder/verzorger op te bereiken is en of ouder/verzorger in de kerk is of niet. Als een (groter) kind alleen naar de Breehoek komt is het dus noodzakelijk dat hij/zij een telefoonnummer kan geven.
  • De kinderen worden bij aanmelding gevraagd hun handen te desinfecteren.
  • Kinderen gaan direct naar het Bijbeluur en blijven de hele dienst. Ze komen dus niet in de kerkzaal.
  • De kinderen worden aan een tafel gezet en beginnen met een spel, speelgoed, kleurplaat of dergelijke.
  • Zodra de kerkdienst afgelopen is, mogen de kinderen van groep 1 tot en met 4 in de linkergymzaal opgehaald worden. Dit wordt middels een looproute aangegeven.De kinderen van groep 4 tot en met 6 kunnen aan de achterzijde van de Breehoek opgehaald worden.

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met Miriam Terlouw.