Ik ben nieuw

Nieuw bij De Open Hof? Op zoek naar een kerk, of heb je vragen over de Bijbel, Jezus Christus of het christelijk geloof? Van harte welkom! We ontmoeten je graag tijdens één van onze samenkomsten of activiteiten. Loop eens binnen of neem contact op.

Wat kun je verwachten?

Elke zondag komen we twee keer bij elkaar, om 9.30 uur en 18.30 uur. Soms zijn er speciale (jeugd)diensten of wordt er gesproken over een speciaal thema. Bij elke samenkomst komt een aantal vaste onderdelen terug.

Binnenkomst

Bij binnenkomst staan twee mensen die je welkom heten. Je herkent ze aan een badge met het logo van De Open Hof. Ze wijzen je graag de weg en als je vragen hebt, kun je die aan hen stellen.

Bidden

We geloven dat we God alles mogen vragen of vertellen wat we willen en dat Hij ons hoort. We bidden voor mensen uit de kerk die het moeilijk hebben of juist ergens blij mee zijn en we bidden voor problemen in onze omgeving of wereldwijd.

Lezen & preek

De voorganger of iemand uit de kerk leest een stuk voor uit de Bijbel. Daarna legt de voorganger in zijn preek uit door wie de tekst is geschreven, wat er mee wordt bedoeld en wat we er van kunnen leren.

Zingen & muziek

Tijdens elke samenkomst zingen we samen. We gebruiken daarvoor verschillende liedbundels, zoals Psalmen, Gezangen, Opwekking en Johan de Heer. ’s Ochtends zingen we met een combo en piano, afgewisseld met orgel. ’s Avonds speelt meestal iemand orgel.

Geven

We geloven dat alles wat we hebben ons door de Here God is gegeven. We delen daarvan graag uit aan wie het nodig heeft. Elke dienst houden we daarom een aantal collectes. Daarvoor wordt een collectezak doorgegeven waarin je een willekeurig bedrag mag stoppen als je dat wilt.

Zegen

De Here God belooft in de Bijbel dat Hij altijd bij ons wil zijn. De voorganger spreekt die belofte van God uit aan het eind van elke dienst. We noemen dat de zegen. Heb je na de dienst vragen of wil je napraten, spreek gerust iemand aan. ‘s Ochtends drinken we samen koffie na de dienst. Ook daarvoor ben je van harte uitgenodigd.