Kruis - CGK De Open Hof

Catechisatie

Basiscatechese

De kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool hebben op zondagmorgen geen Bijbeluur meer en wonen dan de kerkdiensten bij. Tijdens de avonddiensten hebben zij eenmaal in de twee weken catechisatie. De precieze data staan altijd in de INFO en zie je ’s zondags via de beamer. Ze werken met een vaste catechisatiemethode. De basiscatechese begint om 18:30 uur, tot ongeveer 19:45 uur in de ruimte naast de huiskamer.

Contactpersonen: Arjan den Os & Annemieke Vonk

Middelbare school catechisatie

De jongeren die op de middelbare school of op een vervolgopleiding zitten gaan op dezelfde zondagavond als de basiscatechese tijdens de avonddienst naar catechese. Ze werken met een vaste catechisatiemethode. De avonden beginnen om 18:30 uur en duren tot ongeveer 19:45 uur.

Contactpersonen:
Klas 1: Herma Blokhuis, Henk & Gea van Lieshout. In de ruimte boven aan de trap in de Breehoek.
Klas 2/3: Mirjam Bergacker, Sander Breman en Iris Hageman. In het grand cafe.
15+ groep: Gerlinda van Es en Pieter Schonewille. In de huiskamer.

Belijdeniscatechisatie

Voor jongeren én volwassenen die willen nadenken over het belijdenis afleggen van hun geloof is er een voorbereidingsjaar van belijdeniscatechisatie te volgen eenmaal in de twee weken op woensdag of vrijdagavond thuis bij onze voorganger in de pastorie.

Contactpersonen: Nico van Oosterom & Jan Visscher