Puzzel mee en draag bij!

Er is een bijdrage nodig om de kosten van € 30.000,- per jaar te dragen. We beseffen dat dit een behoorlijk bedrag is. We vertrouwen erop dat dit haalbaar is als iedereen naar vermogen bijdraagt en op die manier een stukje van de puzzel legt. Graag horen we daarom van u welk bedrag u op jaarbasis zou willen toezeggen.

 

Daarom een jeugdwerker

Wat is het een zegen om zoveel kinderen en jongeren te hebben in onze gemeente! Van de 630 gemeenteleden is ruim een derde jonger dan 20 jaar. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Dit brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Onze kinderen en jongeren vormen immers het fundament voor de toekomst van de kerk en het is aan ons om hen te voeden in het geloof en geestelijk sterk te maken in deze cruciale periode in hun leven. Met de vele clubs en activiteiten voorzien we in een hele mooie basis.

Er is echter sterk behoefte aan meer pastorale ondersteuning voor jongeren en toerusting van de jeugdwerkers. Het lukt ons als gemeente niet om dat zelf te doen. Daarom willen we een jeugdwerker aannemen: iemand met de kennis, ervaring en tijd om daar op een goede manier invulling aan te geven. Het enige wat we nodig hebben om dit verlangen werkelijkheid te laten worden is gebed en voldoende financiële middelen. Meer over de jeugdwerker kunt u vinden in de brief die je hebt ontvangen via de gemeentemail en app.