Jongeren

Voor iedereen tussen de 12 en 30 jaar hebben we toffe activiteiten, kijk eens rond en haak ergens aan!

12 - 15 jaar

12+

Gemiddeld 2 keer per maand op zondagavond tijdens deavonddienst kom je bij elkaar. Er zal dan eerst een inhoudelijk geloofsthema gepresenteerd worden door de leiding. Daarna praat je in een vaste kleine groep verder door over dit thema. Hierbij schuiftook een ‘oudere jongere’ aan. Graag gaan zij met jou in gesprek over het geloof, de Bijbel en wat Gods liefde voor jou kan betekenen. Zo kun je van elkaar leren over God en de Bijbel. Natuurlijk is er ook ruimte voor vragen.

Daarnaast zal er ongeveer 3 keer per jaar een gezellige avond georganiseerd worden in het weekend, gewoon lekker BBQ-en, film kijken, kletsen of een andere activiteit. Kortom: kom en zorg dat jeerbij bent!

Wanneer & Waar?

Twee keer per maand tijdens de avonddienst in de Breehoek

Contactpersonen

Henk & Gea van Lieshout, Herma Blokhuis en Henk van Woudenberg

12+

GAAF

De GAAF club is een interkerkelijke jeugdclub voor jongeren vanaf 12 jaar met een verstandelijke beperking. De clubavonden zijn op dinsdag in de Breehoek. We praten over alles wat ons bezig houdt, luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, doen een spel, hebben een sportavond en gaan een keer bowlen en we bidden en danken samen.

Wanneer & Waar?

Eens in de drie weken op dinsdagavond in de Huiskamer

Contactpersonen

Magda Steenbeek

12 - 19 jaar

15+

We starten met een nieuwe vorm! Eén keer in de maand kom je met een klein, vast groepje jongeren samen om met elkaar te eten en daarna volgt er een verdieping d.m.v. een Bijbelstudie. Dit is de XS activiteit. Daarnaast wordt er één keer per maand voor alle jongeren een leuke activiteit georganiseerd. Dat is de XL activiteit.

Om deze avonden tot een succes te maken verwachten wij dat jezoveel mogelijk bij de activiteiten aanwezig bent omdat het fijn enbelangrijk is om als groep een band met elkaar op te bouwen. Daarhebben we iedereen bij nodig, dus ook jou! 🙂

Wanneer & Waar?

1x per maand XS en 1x per maand een XL-avond

Contactpersonen

Gerlinda van Es

19 - 30 jaar

SPIJS

Elke 6 weken organiseert Spijs een maaltijd voor iedereen tussen de 19-30. We eten samen op een gezellige locatie bij iemand thuis. Daarnaast zal er tijdens de avond ook een thema besproken worden. Dit thema wordt ingeleid door iemand vanuit de kerk of een spreker, waarna we dit onderwerp in kleine groepjes bespreken. SPIJS draagt bij aan ontmoeting, doet samen leuke dingen en zoekt verdieping in het geloof.

De gezamenlijke maaltijden zijn altijd op zondag. We starten om 16:30 en proberen tussen 19:00 en 19:30 af te ronden. Bij SPIJS is afwisseling belangrijk. Deelname is geheel vrijblijvend en per keer kun je kijken of je aan wilt haken.

Daarnaast organiseert Spijs als groep ook losse activiteiten. Dit kan van alles zijn: mountainbiken, een klusmiddag of een concert. Deze activiteiten worden georganiseerd op basis van behoefte uit de groep en vinden dus niet periodiek plaats. Houd vooral de info en onze Instagram pagina in de gaten, dan blijf je op de hoogte!

Opgeven of meer informatie vind je hier!

Contactpersonen

Babet Veldhuizen, Fleur van Snippenberg en Germa van Donkelaar

4 - 25 jaar

Bijzonder Jeugdpastoraat en Surpriseteam

Het bijzonder pastoraat legt en onderhoud relaties met de jongeren die niet actief betrokken zijn bij het jeugdwerk en/of de samenkomsten in De Open Hof.

Het surpriseteam draagt zorgt voor attenties bij speciale gebeurtenissen in het leven van de jongeren om te feliciteren of te bemoedigen. Dit kan op eigen initiatief en op vragen vanuit de gemeente.

De dominee, jeugdouderlingen, twee jeugdwerkers en twee surpriseteamleden vormen samen het Bijzonder Jeugdpastoraat.

Contactpersonen

Jan Visscher