Kernen en Kringen

Als gemeente willen we graag op elkaar betrokken zijn en naar elkaar omzien. Om een aantal andere leden van de gemeente beter te leren kennen is het goed om betroken te zijn bij een kleine groep zoals een kern of kring.

Gebedsgroep

De gebedsgroep komt elke drie weken bij elkaar om te bidden en te danken. Alle gemeenteleden zijn van harte welkom. Gemeenteleden die wel willen meebidden, maar niet kunnen komen, krijgen de gebedspunten per e-mail toegestuurd.

Tijdens een avond verdelen we gebedspunten. Iedereen kan zelf kiezen waar hij voor wil bidden of danken. We lezen een stukje uit de Bijbel of luisteren naar een overdenking. De gebedsronde begint met gezamenlijk stil gebed. Daarna kan iedereen die dat wil hardop bidden voor de gebedspunten van die avond. We eindigen ongeveer half negen. Wie wil kan dan nog even napraten onder het genot van een bakje koffie of thee.

We bidden en danken voor dingen die zich afspelen in onze eigen gemeente, in Nederland en wereldwijd. Ook bidden we elke keer voor vervolgde christenen aan de hand van de gebedskalender van stichting Open Doors.

Wanneer & Waar?

Kijk voor data in de INFO

Contactpersonen

René en Adri Gerritsen

Kernen

Het is goed om elkaar door de week ook te ontmoeten, en ook gemeente te zijn op de andere dagen van de week. Als gemeente van God mogen we Gods gezin zijn, broeders en zusters die samen optrekken en die Zijn liefde laten zien. Om elkaar ook door de week te ontmoeten, bemoedigen, en meer van God te zien en te leren, hebben we kringen/kernen.

Er zijn meerdere huiskringen, die elke 2 of 3 weken samenkomen bij iemand thuis. We zingen, bidden of praten met elkaar over een thema. Verder zijn er binnen de kernen ook ontspannende activiteiten.

Neem gerust contact op voor meer informatie of deelname.

65+

Senioren

Voor alle senioren van 65 jaar en ouder worden samenkomsten georganiseerd. Het doel? Met elkaar in contact blijven en hierdoor de onderlinge band versterken.

Elk jaar worden de 65-plussers uitgenodigd voor verschillende koffieochtenden in De Breehoek. Op de koffieochtend staat het gezellig samenzijn met elkaar centraal, maar we nodigen ook regelmatig een spreker uit. Ook komen de senioren bij elkaar met Pasen en Kerst. Tijdens deze samenkomsten houdt de dominee een korte meditatie en wordt samen gezongen onder begeleiding van het orgel. Daarna eten we samen een uitgebreide broodmaaltijd of luxe diner, bereidt door andere gemeenteleden.

In september gaan de senioren elk jaar een dagje uit met de wijkcontactpersonen die ook de 65+ samenkomsten organiseren. Afgelopen jaar stond bijvoorbeeld een dagje beeldentuin en zandsculpturen in Garderen op het programma.

Ochtendkring voor Vrouwen

Speciaal voor vrouwen zijn er ochtendkringen. Aan de hand van een boekje bespreken we verschillende onderwerpen. Er zijn drie kleine kringen in Woudenberg en een grote kring in Scherpenzeel.

Eén keer in de drie weken komen we ’s ochtends bij elkaar bij één van de vrouwen thuis. Alle kringen gebruiken het boek Zo Dichtbij – Leven met God van Ankie Renger Romijn. Aan de hand van dit praktische en persoonlijke boek bespreken we verschillende onderwerpen, zoals hoop, hulp, toewijding en vergeving. Ook zingen en bidden we met elkaar en natuurlijk is er ruimte voor gezellig bijpraten.

We beginnen het seizoen met een gezamenlijke open ochtend waarvoor we meestal een spreekster uitnodigen. Deze ochtenden zijn toegankelijk voor iedereen. Het seizoen sluiten we af met een gezamenlijke eindochtend waarbij we gezellig koffiedrinken en iets actiefs doen, zoals een workshop liturgisch bloemschikken of een workshop taarten maken.

Wanneer & Waar?

De kringen komen op verschillende ochtenden bij elkaar in Woudenberg en Scherpenzeel