Kids - Bijbeluur

Bijbeluur

In het Bijbeluur vertellen we kinderen graag uit de Bijbel. Ook zingen we Bijbelse liederen die aansluiten bij het thema of een verhaal. We hopen dat de kinderen hierdoor al op jonge leeftijd een relatie met God ontwikkelen en een persoonlijke keuze voor God kunnen maken. Ook willen we een basis leggen voor Bijbelkennis. In de loop van de tijd gaan we de hele Bijbel door.

Tijdens biddag en dankdag zijn er ’s middags bijeenkomsten voor de kinderen. Op de meeste tweede feestdagen hebben we speciale kinderdiensten waar de kinderen zelf aan meewerken. Bijvoorbeeld op Tweede Kerstdag en Tweede Paasdag.

Voor wie is het bijbeluur?

Het Bijbeluur is voor basisschoolkinderen van groep 1 t/m 6 en vindt plaats tijdens de ochtenddienst. Kinderen zitten eerst in de kerk en komen daar aan het einde van de dienst ook terug. Voor groep 1 t/m 5 is er elke week Bijbeluur. Voor groep 6 om de week. (Let op: dit kan tijdens vakantieperiodes anders zijn.)
Voordat de kinderen naar het Bijbeluur gaan is er tijdens de dienst een kort kindermoment op het podium. De kinderen horen waarover het die ochtend gaat in het Bijbeluur en we zingen een kinderlied.

Wat doen we bij het Bijbeluur?

Aan de hand van de methode van Stichting Vertel Het Maar behandelen we een verhaal of onderwerp uit de Bijbel leggen we dat uit op het niveau van de kinderen. We bidden en zingen met elkaar, maken een verwerking bij het verhaal, of doen een spel.

Van harte welkom!

Bijbelteksten die ons inspireren

“Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.”
Marcus 10:14b-16

“Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen [zijn leerlingen]: ‘Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.”
Marcus 9:36-37