Kring en Kern

Kernen

Als gemeente willen we graag op elkaar betrokken zijn en naar elkaar omzien. Om een aantal andere leden van de gemeente beter te leren kennen is het goed om betroken te zijn bij een kern of kring.

Elkaar ontmoeten

Het is dan ook goed om elkaar door de week ook te ontmoeten, en ook gemeente te zijn op de andere dagen van de week. Als gemeente van God mogen we Gods gezin zijn, broeders en zusters die samen optrekken en die Zijn liefde laten zien. Om elkaar ook door de week te ontmoeten, bemoedigen, en meer van God te zien en te leren, hebben we kringen/kernen.

Er zijn meerdere huiskringen, die elke 2 of 3 weken samenkomen bij iemand thuis. We zingen, bidden of praten met elkaar over een thema. Verder zijn er binnen de kernen ook ontspannende activiteiten.

Neem gerust contact op voor meer informatie of deelname.