Kruis - CGK De Open Hof

Gebedsgroep

De gebedsgroep komt elke drie weken bij elkaar om te bidden en te danken. Alle gemeenteleden zijn van harte welkom. Gemeenteleden die wel willen meebidden, maar niet kunnen komen, krijgen de gebedspunten per e-mail toegestuurd.

Hoe ziet zo’n avond er uit?

Welkom vanaf 19.30 uur. Als iedereen er is, starten we om kwart voor acht met het verdelen van de gebedspunten. Iedereen kan zelf kiezen waar hij voor wil bidden of danken. We lezen een stukje uit de Bijbel of luisteren naar een overdenking. De gebedsronde begint met gezamenlijk stil gebed. Daarna kan iedereen die dat wil hardop bidden voor de gebedspunten van die avond. We eindigen ongeveer half negen. Wie wil kan dan nog even napraten onder het genot van een bakje koffie of thee.

We bidden en danken voor dingen die zich afspelen in onze eigen gemeente, in Nederland en wereldwijd. Ook bidden we elke keer voor vervolgde christenen aan de hand van de gebedskalender van stichting Open Doors.

Waar en wanneer?

De gebedsavonden vinden thuis plaats bij René en Adri Gerritsen. De data van de samenkomsten staan vermeld in ons kerkblad de INFO. De avonden duren ongeveer een uur van 19.30 tot 20.30 uur.