CGK De Open Hof: een jonge, groeiende gemeente

De Open Hof is officieel gestart in 1996. Daarvoor waren er al samenkomsten. We zijn een jonge, groeiende gemeente met op dit moment ruim 600 leden. Een groot deel daarvan bestaat uit jonge gezinnen, kinderen en jeugd.

De kerntekst voor onze gemeente komt uit Matteüs 28, vers 19 en 20a (NBV): “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.

Speerpunten

De twee belangrijkste speerpunten voor de komende jaren zijn:

  1. Mensen uit de omgeving van De Open Hof en daarbuiten bij Jezus brengen.
  2. Kinderen en jeugd een plek bieden waar ze zich op hun eigen manier kunnen ontwikkelen en groeien in geloof.

Kerkdiensten

De Open Hof houdt laagdrempelige kerkdiensten die toegankelijk zijn voor iedereen. De Bijbel is ons uitgangspunt en het fundament van onze gemeente. De kerkdiensten hebben een open en uitnodigend karakter en zijn eigentijds vormgegeven. We zingen met elkaar Opwekkingsliederen, Psalmen en Gezangen. Het zingen wordt begeleid door een combo (drum, gitaar, piano, saxofoon, etc.), piano of orgel. De Open Hof houdt veel bijzondere diensten, waaronder de Praise Plus en jeugddiensten.