Diaconaat

Jezus deed het ons voor: mensen in nood helpen. Hij vraagt ons om hetzelfde te doen. Voor mensen in de kerk, maar ook daarbuiten. Door anderen te helpen, laten we zien wie de Here Jezus is. We noemen dit diaconaat.

Een aantal mensen uit de kerk heeft de speciale taak om dit werk te coördineren en te stimuleren. Zij heten diakenen. Ze krijgen hulp van een landelijke commissie van de christelijke gereformeerde kerken: deputaten diaconaat.

De diakenen houden in de gaten waar moeilijkheden zijn of mensen hulp nodig hebben. Ook kunnen mensen zelf aankloppen bij de diaconie. Tijdens de samenkomsten wordt elke keer een collecte gehouden voor de diaconie. Met dat geld kunnen mensen daadwerkelijk worden geholpen. Ook kan het zijn dat diakenen ervoor zorgen dat verschillende mensen zich op een praktische manier inzetten voor een ander, bijvoorbeeld door te koken voor iemand die dat tijdelijk niet zelf kan.