Geloof in praktijk

Op verschillende manieren willen we mensen uit de omgeving van De Open Hof en daarbuiten bij Jezus brengen. Dat gebeurt in de eerste plaats door de leden van De Open Hof. Ieder lid vervult in zijn of haar omgeving een belangrijke rol om het evangelie van Jezus uit te dragen. Dat doen we door er eenvoudigweg te zijn voor onze naaste, ons huis open te stellen voor mensen die hulp nodig hebben, door praktische hulp te bieden aan mensen uit onze directe omgeving en door te vertellen over God. Het leven van Jezus is hierin ons voorbeeld.

Vanuit De Open Hof worden daarnaast activiteiten georganiseerd waarbij mensen op een laagdrempelige manier kunnen kennismaken met het evangelie. We organiseren Alpha cursussen waarbij je meer te weten kunt komen over het christelijke geloof. We houden PraisePlus-ontmoetingsdiensten waarin we veel zingen en muziek maken. Daar komen altijd veel mensen op af. Voor jongeren hebben we De Fabriek. Zo zijn er nog veel meer activiteiten waar je van harte welkom voor bent.

Naast de verschillende activiteiten vanuit De Open Hof zijn we nauw betrokken bij evangelisatie via de Stichting Gispy Mission. Dit is een stichting die hulp biedt aan en evangeliseert onder zeer arme zigeuners in de grensstreek van Hongarije, Roemenië en de Oekraïne. Ook zijn we betrokken bij gemeentestichting in Amsterdam om daar vanuit Gods Woord te brengen onder de inwoners van Amsterdam.