Kruis - CGK De Open Hof

Heart to Get

Heart To Get is de titel van het jeugdbeleid en de naam van het jeugdwerk in De Open Hof. De missie van het jeugdwerk is zoveel mogelijk jongeren bij Jezus brengen. Bij Heart To Get staat de liefde van God voor de wereld en voor onze jongeren centraal. Deze liefde is de drijvende kracht onder het jeugdwerk. Onze jongeren zijn soms moeilijk bereikbaar (hard to get), maar we willen met deze liefde zoveel mogelijk jongeren bereiken en hun hart veroveren voor Jezus: Heart To Get!

Vijf doelen Heart To Get

  • versterk de liefde (gemeenschap/opbouwen van vriendschappen
  • vertel de liefde (evangelisatie/erop uitgaan)
  • deel de liefde (bediening/omzien naar de andere)
  • straal de liefde (discipelschap/volgen van Jezus)
  • respecteer de liefde (aanbidding/God liefhebben)

Onze slogan is: Gratis Liefde!

Volg Heart To Get opĀ Facebook