Kerkplein Scherpenzeel

In Scherpenzeel werken we samen met drieĀ andere kerken uit Scherpenzeel onder de naam Kerkplein Scherpenzeel.

Met de Hervormde Gemeente (Grote Kerk), de Protestantse Gemeente De Achthoek en de Hersteld Hervormde Kerk proberen we samen op te trekken op de gebieden van jeugd, diaconie en evangelisatie. De predikanten van de drie kerken spreken elkaar regelmatig. Ook pakken we samen activiteiten op zoals een kraam op de jaarlijkse Feestmarkt. Daarnaast hebben we als kerk onze eigen activiteiten, waarbij we wel mensen uit de andere kerken proberen te betrekken.