Missie en visie

God dienen met ons hele hart, daar naar leven én anderen bij God brengen. Dat is de missie van De Open Hof. De liefde en genade die we zelf van Jezus Christus hebben gekregen, gunnen we aan iedereen. Daarom nodigen we je graag uit om een keer langs te komen tijdens de dienst, of mee te doen met onze activiteiten. Je bent van harte welkom. Zoals je bent.

Onze missie en visie bestaat uit drie onderdelen: van boven, naar binnen, naar buiten.

Van boven

We stellen ons hart open voor God en wat Hij wil doen in ons leven. Iedere dag luisteren we naar wat de Here God ons te zeggen heeft door te lezen uit de Bijbel en door te bidden.

Naar binnen

Door open te staan voor God verandert ons leven. Omdat we de Here God graag beter willen leren kennen, verdiepen we ons in Gods Woord, de Bijbel. Door te bidden, te lezen in de Bijbel en daarover met elkaar te spreken, groeien we in geloof en leren we God en elkaar steeds beter kennen. We zijn open naar elkaar. Dat betekent dat we luisteren, betrokken zijn op elkaar en onze omgeving. Het leven van Jezus is hierin ons voorbeeld.

Naar buiten

We willen de mensen in de direct omgeving van De Open Hof en mensen daar buiten bereiken met het evangelie van Jezus Christus. We geloven dat iedereen welkom is bij de Here God. Daarom is ook iedereen welkom bij ons. Gewoon zoals je bent, met alle vragen die je hebt.