Pastoraat

Binnen CGK De Open Hof zijn we er voor elkaar. In tijden dat het goed gaat, maar vooral ook als het moeilijk is of er tegenslagen te verwerken zijn in iemands leven. Dan steunen we elkaar, bidden we voor elkaar en bieden we ook praktische hulp. We noemen dit pastoraat.

Heb je vragen of problemen, dan kun je terecht bij de predikant, ouderlingen of pastorale werkers uit de Open Hof. Zij bieden een luisterend oor, willen met je bidden of er gewoon voor je zijn. Als er praktische uitdagingen zijn, proberen zij samen met jou een oplossing te vinden.