Vertrouwenspersonen

In de kerk moet iedereen zich veilig kunnen voelen. Daarom ondertekenen al onze jeugdwerkers een gedragscode en moeten ze een Verklaring van Goed Gedrag aanvragen. Ook hebben we twee vertrouwenspersonen.

Bij wie kun je terecht?

Binnen de gemeente hebben wij twee vertrouwenspersonen. Je mag zelf kiezen bij wie je een afspraak maakt als dat nodig is. Spreek ze aan op zondag, of neem contact op via mail of telefoon.

Gerlinda van Es
gerlindaw@hotmail.com
Nico Timmer
ntimmer54@hotmail.com
0318-75110

 

Wat is een vertrouwenspersoon?

Vertrouwenspersonen helpenĀ je bij het oplossen van problemen en conflicten binnen de gemeente. Ook zijn ze aanspreekpunt voor iedereen die binnen de kerk te maken heeft met ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, pesten of discriminatie. Ook zijn de vertrouwenspersonen aanspreekpunt bij een vermoeden van een misstand.

Wat gebeurt er met je melding?

Wordt een probleem bij de vertrouwenspersoon gemeld, dan zal die eerst kijken of de kwestie niet al in behandeling is bij de eerste verantwoordelijke, bijvoorbeeld het pastoraat. Is dat wel het geval dan stelt de vertrouwenspersoon zich terughoudend op. Is dat niet het geval, dan probeert de vertrouwenspersoon het probleem (weer) bespreekbaar te maken door contact en bemiddeling. Het doel is om samen tot een oplossing te komen.

Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid zijn sleutelwoorden in de werkwijze van de vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn verplicht om alle informatie met vertrouwen te behandelen.