Wijkcontactpersonen

Onze kerk is verdeeld in wijken, waarin alle gemeenteleden een plek hebben. Een wijkcontactpersoon maakt deel uit van het wijkteam en is degene die op een praktische manier meeleeft met alle gemeenteleden in die wijk.

Wat doet een wijkcontactpersoon?

De wijkcontactpersoon zet zich op een praktische manier in voor de gemeenteleden in de wijk. Denk aan het welkom heten van nieuwe leden, bloemen bezorgen namens de kerk, op kraambezoek gaan bij een geboorte, op verjaardagsvisite bij oudere gemeenteleden of maaltijden regelen voor een ziek gemeentelid. Een andere taak van de wijkcontactpersonen is het stimuleren van contacten tussen de gemeenteleden onderling. Bijvoorbeeld door na de kerkdienst met de wijkleden koffie te drinken of door een uitje te organiseren.

Voor oudere gemeenteleden organiseren de wijkcontactpersonen ook koffieochtenden en een paas- en kerstviering. In september gaan de wijkcontactpersonen samen met de senioren een dagje uit, naar bijvoorbeeld een museum of de zandsculpturen in Garderen.