Zondag 2 mei, 09.30 uur

Tijdens deze samenkomst spreekt ds. Bert van de Bovekamp over het thema: De Geest als pleitbezorger: Hij helpt Jezus’ woorden te begrijpen