Zondag 27 juni, 09.30 uur

Tijdens deze samenkomst spreekt ds. Bert van de Bovekamp over het thema: Jezus bidt voor onze eenheid met God...