Zondag 27 juni, 18.30 uur

Tijdens deze samenkomst spreekt ds. Bert van de Bovekamp over het thema: Jezus bidt voor ons tot aan de wederkomst.