Zondag 4 juli, 18.30 uur

Tijdens deze samenkomst spreekt ds. Dingeman Quant over het thema: Markus 1: 36 - 38.