Zondag 19 september, 13.00 uur

We sluiten de startzondag af met een gebedsbijeenkomst.