Zondag 26 september, 18.30 uur

Tijdens deze samenkomst spreekt ds. W. Dekker over het thema: Het Loofhuttenfeest. Ook voor christenen belangrijk?.