Zondag 11 december, 18.30 uur

Tijdens deze samenkomst spreekt ds. Bert van de Bovekamp over het thema: Ik geloof in de eniggeboren Zoon van God