Woensdag 8 maart, 19.30 uur

Tijdens deze samenkomst spreekt ds. Bert van de Bovekamp over het thema: Waar bidt je om?