Zondag 11 februari, 18.30 uur

Tijdens deze samenkomst spreekt ds. J. Douma (leespreek) over het thema: Wees wijs en zachtmoedig in de omgang met elkaar!